Algemene Voorwaarden

 • Maurice Ebus en Debbie Kuijpers, hierna te benoemen “de beheerders” zijn de eigenaren van Camping Leef! De beheerders kunnen zich laten vervangen door hen aangewezen derden.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun bezoekers, hierna te noemen “gasten” van Camping Leef!
 • De gasten zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de algemene voorwaarden en zich eraan te houden c.q. naar te handelen. Dit geldt ook voor bezoekers.
 • Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden automatisch van toepassing.
 • De verblijfsovereenkomst kan mondeling (waaronder tevens te verstaan telefonisch) of schriftelijk worden aangegaan.

Kampeerplaatsen/toeristische plaatsen

 • Het sanitairgebouw gebruiken we samen, dus houdt het aub netjes voor de medegasten.
 • Het ledigen van Uw chemisch toilet en afvalwater kan in de daarvoor aangegeven plek.
 • Uw afval kunt u gescheiden aanleveren in de daarvoor bestemde containers.
 • Het is niet toegestaan grofvuil in of bij de containers achter te laten.
 • Honden zijn op de camping toegestaan, mits aangelijnd.
 • Uitlaten van de honden moet gebeuren op het aangegeven gedeelte op de camping (vergeet de poepzakjes niet).
 • Mocht uw hond een “ongelukje” op het campingterrein hebben gehad, dan wordt U verzocht om dit ook op te ruimen zodat het voor iedereen schoon blijft.
 • Bezoek is van harte welkom, wel graag even aanmelden. Voor bezoek gelden ook deze algemene voorwaarden.
 • Auto’s moeten op de parkeerplaats geparkeerd worden of op de door ons aangewezen plek.
 • Tussen 23.00 en 7.00 is het rusttijd, er mag geen lawaai of overlast veroorzaakt worden.
 • Open vuur is op het kampeerterrein verboden, BBQ-en is wel toegestaan.
 • I.v.m. brandveiligheid is het niet toegestaan om een kachel onbeheerd aan te hebben staan.
 • Ter controle op brandveiligheid hebben beheerder en functionarissen van de brandweer altijd toegang tot elk kampeermiddel.
 • De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast.
 • Alle risico’s met betrekking tot, en als gevolg van het verblijf op Camping Leef!, komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gast.
 • Beschadiging en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gast aan de beheerder vermeld te worden.
 • De verblijfskosten dienen bij aankomst volledig betaald te worden. De beheerder kan in overleg met de gast van deze regel afwijken.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.
 • De beheerder kan de gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang van Camping Leef! ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.

Reservering, bevestiging, betaling en annulering

 • Na ontvangst van de (digitale) reservering stuurt Camping Leef! z.s.m. een bevestigingsmail en is Uw reservering definitief.
 • Wij vragen U vriendelijk de aanbetaling van 25% van het totaalbedrag binnen 3 dagen over te maken. U mag natuurlijk ook de gehele verblijfskosten in één keer overmaken.
 • De resterende 75% dient uiterlijk 5 dagen voor aankomst te zijn overgemaakt.
 • Bij annulering van Uw verblijf binnen 2 tot 1 maand voor aankomst, betaalt u 75% van het totaalbedrag. Bij annulering op de dag van aankomst betaalt u 100% van het totaalbedrag.

Aankomst en vertrek

 • U kunt tussen 14.00 en 16.00 uur aankomen. Mocht dit later zijn dan horen we dit graag.
 • Bij aankomst eerst melden bij de buitenbar.
 • Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats in goede orde te worden achtergelaten.
 • Vertrek uiterlijk om 11.00 uur.

Safaritenten

 • De safaritent is rookvrij. Wanner u buiten rookt, gelieve de peuken in de daarvoor voorziene asbak buiten uit te maken en niet op de grond te deponeren.
 • Honden zijn in de safaritenten niet toegestaan.

Aankomst en vertrek

 • U kunt vanaf 15.00 uur aankomen.
 • Bij aankomst eerst melden bij de buitenbar.
 • Op de dag van vertrek dient de safaritent in goede orde te worden achtergelaten, d.w.z. veegschoon achterlaten, koelkast leeg en vaat gedaan.
 • Vertrek uiterlijk om 10.00 uur.

 

Bij het zwembad is geen toezicht.